Fujifilm polaroid style camera adds sound to your pics

Fujifilm is modernising your nostalgia by adding QR codes to your polaroids
Camera, Fujifilm, Polaroids
17June2019
Josh Corder