Kim Kardashian will rename ‘Kimono’ underwear line

Kim has taken to Twitter to say she listens to what people say, and that ‘Kimono is no more'
Kim Kardashian, Underwear, Kimono, Celebrity
02July2019
Josh Corder