Gorgeous photos of Dubai engulfed in fog that will blow you away

Enjoy these gorgeous photos while we're all in lockdown
Dubai Marina, Fog, Dubai Fog
08April2020
Sarakshi Rai