Louis Vuitton x Hiroshi Fujiwara

Hip-hop meets high fashion
18July2017