Sushi chef creates edible sneakers art

Introducing Air Jordan "shoe-shi"
Sushi artist, Sushi, Sneakers, Sushi sneakers, Shoe-shi, Artist, Art work, Instagram
14May2017